My Portfolio
Last News
Scroll down to discover
Search

Daily Activities

July 4, 2024Category : Branding

January 02, 2021 Time Activities chart 10:30 am – 11:30 am Files clearance of IR and Child Labour Society. 11:30 am – 12:30 pm New Year celebrations with the IR and Child Labour Society staff. 12:30 pm – 2:00 pm Draft order passed on SOA cases. 3:00 pm – 4:00 pm Files clearance of IR..

Read more
01.

Daily Activities

May 28, 2024Category : Uncategorized

January 02, 2021 Time Activities chart 10:30 am – 11:30 am Files clearance of IR and Child Labour Society. 11:30 am – 12:30 pm New Year celebrations with the IR and Child Labour Society staff. 12:30 pm – 2:00 pm Draft order passed on SOA cases. 3:00 pm – 4:00 pm Files clearance of IR..

Read more
02.

ಪೂಜಾರಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗ

May 1, 2022Category : Reflections

ಪೂಜಾರಿ: Good morning my dear deity! ಏನ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿದಂತಿದೆ? ಮಂದಸ್ಮಿತ ನಗು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಕಾರಣ ಪ್ರಭು? ದೇವ: ಲೋ Manager ಕೇಳೋ ಇಲ್ಲಿ… ಪೂಜಾರಿ: ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಎನ್‌ನಿಮ್‌ ಮಾತ್‌ನ ವರಸೆ ನನ್ನ Manager ಅಂತೀರಾ? ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ, ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ, ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ ದೇವು ಅಂತ ಹಗಲುರಾತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿರಿಯಂಗ ಮಂತ್ರ ಊದವೆ ದೇವ: ನಿಲ್ಲಿಸೊ ನಿನ್ನ ಆರ್ಭಟ ಲೋ ಭಟ್ಟ! ಓದಲಿಲ್ವೇನೋ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ..

Read more
03.